logo Usługi fotograficzne Kursy fotograficzne

Poproś fotografa o dane.

Podany fotograf nie ma wykupionego konta Pro. Poinformowaliśmy go o zainteresowaniu jego usługami. Jeśli to Ty jesteś fotografem: Zaloguj się i wykup konto Pro.

ZAMKNIJ

FOTOKREATOR Szcząchor Robert fotograf ślubny

O mnie

Fotograf z dużym doświadczeniem oraz niezbędną wiedzą, działający w sposób odpowiedzialny. Elastyczny i skłonny do kompromisów :-)
Logo
FOTOKREATOR Szcząchor Robert   KONTAKT

Moje usługi

Moje usługi

Fotografia ślubna cena: 1600 - 2600 zł - FOTOKREATOR Szcząchor Robert
Pakiet 1
Pakiet PODSTAWOWY:

1. Ceremonia
2. Wesele (do 1-szej w nocy)
3. Sesja plenerowa (3 godz.)
4. Fotoksiążka 20x20 cm (20 str.)
5. Kom­plet zdjęć obro­bio­nych w pro­gra­mie gra­ficz­nym, z nie­wiel­kim retu­szem postaci, mini­mum 250 sztuk na pły­cie DVD.
6. Foto­kast (pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna) z wybra­nymi 50–60 wybranymi zdję­ciami oraz muzyką zasu­ge­ro­waną przez Parę (ok. 5 min.) na pły­cie DVD.

Odbitki moż­liwe są jako dodat­kowa opcja, cena uza­leż­niona od for­matu i ilo­ści.
Pakiet może zostać dopa­so­wany pod indy­wi­du­alne potrzeby Pary np. w dodat­kowe albumy. 
Pakiet 2
Pakiet STANDARD:

1. Ceremonia
2. Wesele (do 1-szej w nocy)
3. Sesja plenerowa (4 godz.)
4. Przygotowania
5. Fotoksięga 30x30 cm (20 str.) lub album klasyczny
6. Kom­plet zdjęć obro­bio­nych w pro­gra­mie gra­ficz­nym, z nie­wiel­kim retu­szem postaci, mini­mum 250 sztuk na pły­cie DVD.
7. Foto­kast (pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna) z wybra­nymi 50–60 wybranymi zdję­ciami oraz muzyką zasu­ge­ro­waną przez Parę (ok. 5 min.) na pły­cie DVD.

Odbitki moż­liwe są jako dodat­kowa opcja, cena uza­leż­niona od for­matu i ilo­ści.
Pakiet może zostać dopa­so­wany pod indy­wi­du­alne potrzeby Pary np. w dodat­kowe albumy. 
Pakiet 3
Pakiet PREMIUM:

1. Ceremonia
2. Wesele (do 1-szej w nocy)
3. Sesja plenerowa (5 godz.)
4. Przygotowania
5. Sesja nażeczeńska
6. Fotoksiążka 20x20 cm (20 str.) x 2
7. Fotoksięga 30x30 cm (20 str.) lub album klasyczny
8. Kom­plet zdjęć obro­bio­nych w pro­gra­mie gra­ficz­nym, z nie­wiel­kim retu­szem postaci, mini­mum 250 sztuk na pły­cie DVD.
9. Foto­kast (pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna) z wybra­nymi 50–60 wybranymi zdję­ciami oraz muzyką zasu­ge­ro­waną przez Parę (ok. 5 min.) na pły­cie DVD.

Odbitki moż­liwe są jako dodat­kowa opcja, cena uza­leż­niona od for­matu i ilo­ści.
Pakiet może zostać dopa­so­wany pod indy­wi­du­alne potrzeby Pary np. w dodat­kowe albumy. 
Pokaż więcej
Fotografia reklamowa cena: 500 zł - FOTOKREATOR Szcząchor Robert
Pakiet 1
 
Fotografia przyrodnicza cena: 500 zł - FOTOKREATOR Szcząchor Robert
Pakiet 1
 
Fotografia architektury cena: 500 zł - FOTOKREATOR Szcząchor Robert
Pakiet 1
 
Fotografia portretowa cena: 500 zł - FOTOKREATOR Szcząchor Robert
Pakiet 1
 

NAPISZ OPINIĘ

Musisz wpisać dane

Musisz wpisać adres e-mail

Musisz wybrać uśługę

Musisz wybrać ocenę

Komentarz:

Musisz wpisać dane