logo Usługi fotograficzne Kursy fotograficzne
Moje konto
DODAJ USŁUGĘ (BEZPŁATNIE)
KOSZYK
DODAJ USŁUGĘ (BEZPŁATNIE)

Regulamin serwisu

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. FotoSzukacz.pl jest serwisem gromadzącym oferty usług i kursów fotograficznych. Użytkownicy mają prawo do publikowania ofert usług oraz komentowania i oceniania usług innych Użytkowników.
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną fotoszukacz.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie www.fotoszukacz.pl/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest NETSTEL Software Marcin Matusiak, Spółka Jawna, ul. Prądnicka 41/2, 31-202 Kraków, zwany dalej Administratorem.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.
  5. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie. Osobom, wobec których zachodzą podejrzenia o posiadanie większej ilości kont, Administrator może je zablokować.
  6. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  7. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji lub edycji Konta.
  8. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  9. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
 2. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Konta w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  2. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Użytkownik publikując pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia.
  3. Użytkownik ma prawo do komentowania ofert innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Administrator może usuwać Konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania.
  5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://www.fotoszukacz.pl/kontakt/ [^]).
  6. Korzystanie z Serwisu nie wymaga od Użytkownika ponoszenia żadnych opłat
  7. Użytkownik może wykupić (dobrowolnie) konto Pro, które udostępnia dodatkowe funkcje w Serwisie. Lista dodatkowych opcji znajduje się na stronie: http://www.fotoszukacz.pl/pro/ [^]
  8. W przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z korzystania z Serwisu lub też jego konto zostanie zablokowane z powodu złmania Regulaminu, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres trwania konta Pro
 3. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy treść danego zdjęcia, opinii lub oceny narusza powyższe zakazy decyduje ocena Administratora Serwisu.
  2. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi bez podania przyczyny.
  3. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo serwisu oraz dobro i prawa jego użytkowników.
  4. FotoSzukacz.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu ofert, ocen i komentarzy Użytkownika z Serwisu.
  5. Moderatorami Serwisu są Użytkownicy uznani przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
   5. szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
 4. Płatności cykliczne
  1. W serwisie fotoszukacz.pl działają płatności cykliczne.
  2. Użytkownik przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej w wysokości 8zł netto za korzystanie z konta PRO.
  3. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
  4. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, na swoim koncie po zalogowaniu do panelu.
  5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji itp) należy wysłać wiadomość na adres e-mail [email protected]